Foarstellings 2018

Datum Aktiviteit tiid Reservedatum tiid
tongersdei 21 juny première 20.30 freed 22 juny 20.30
sneon 23 juny jûnsfoarstelling 20.30 tiisdei 26 juny 20.30
snein 24 juny middeisfoarstelling 15.30 snein 1 july 15.30
woansdei 27 juny middeisfoarstelling 15.30 snein 1 july 15.30
freed 29 juny jûnsfoarstelling 20.30 snein 1 july 20.30
sneon 30 juny jûnsfoarstelling 20.30 snein 1 july 20.30

Yntree:   Bern oant en mei 11 jier € 11
              Fanôf 12 jier en folwoeksenen € 13
              Groepen grutter dan 10 persoanen kinne 10% koarting krije.
LET OP! Mocht in foarstelling om it waar net troch gean kinne, dan binne de kaarten jildich foar de reservedatum. Pas as die foarstelling ek net troch gean kin, dan pas wurdt it jild foar de kaarten werom stoarten.

Mear witte oer de kaartferkeap: belje 06 - 309 566 08 (fanôf 1-4-2018) wurkdagen tusken 19.00 en 20.00 oere as fia Whatsapp en SMS) as mail bis.kaartferkeap@gmail.com

De foarstellings fine plak neist MFC De Tysker yn Easterwierrum. Adres Skuorrehofwei 2a te Easterwierrum.
Mocht in foarstelling net trochgean fanwege it waar, dan stiet dat om ± 19.15 of 13.15 foar't de foarstelling begjint op dizze site.