Jūn Premjźre......Spannend!!

Freed 7 juny

Hjoed is DE dei....premjêre.....spannend!!! Alle bern/spilers, AT, Bestjoer en alle meiwurkers......TOI TOI TOI!
Wolle jo ek sjen hoe oft de bern Asteriks en Obeliks foar it fuortljocht bringe? Der binne noch kaarten!! Ek oan'e kassa!

 

« werom