We binne los!!!!

Sneon 18 jannewaris

Nei 2 audysjerondes ha wy dan no de spilersploech kompleet en wie it hjoed tiid foar de Kick Off mei disse toppers. 


Kick Off BIS 2020

Fotograaf: Annet Hankel

« werom