Gouden Gurbe foar BIS foar foarmjouwing
Ôfrûne sneon hat Anneke Hogeveen in Gouden Gurbe yn ûnfangst nommen. Hja krige yn de kategory foarmjouwing in Gurbe foar de klean fan de BIS bern! Geweldich fansels. Tige fertsjinne! It juryrapport folget noch. ...

De lste foto's van 21 Jn

De laatste foto's van 21 juni.


Foto's bestellen

De foto's van BIS 2014 kun je hier bestellen.

klik hier

 
  

Foto's van 18 Jn

De foto's van 18 juni


Noch nei it BIS "last minute"? Dat kin!

As jo tinke, dochs noch mar efkes sjen by it Berne Iepenloftspul....dat kin hear, der binne altyd noch kaarten los oan de kassa te keap!