Sneon 13 juny EK útferkocht!!!

We hawwe fannemoarn de lêste kaarten foar FRIEZZ ferkocht. Der kin echt neat mear by jûn. Prahtich fansels en de bern hawwe dit ek dik fertsjinne!!!
 

 

 
  

Freed 12 juny ek útferkocht!
Allinne foar sneon noch in pear kaarten!
 
  

Woansdei 10 juny útferkocht!

De middeifoarstelling foar kommende woansdei sit mear as fol! Der binne no noch in pear kaarten foar freed en sneon....mar wachtsje net te lang. Ek dizze 2 binne hast fol!!!

 

 
  


 
Opjefte reúny

Mei in grutte reúny op 31 maaie pakt it Berneiepenloftspul (BIS) dit jier út om it 25-jierrich jubileum te fieren. Dat kin in drokke boel wurde. Want sűnt 1990 jierren hawwe hűnderten bern út Littenseradiel harren earste toaniel-, dűns- en sjongerfaringen opdien yn de pastorijetún yn Easterwierrum. Sy hawwe kloften famylje, buorlju, klas- en doarpsgenoaten meisleept nei de tribunes, dat sa stadichoan hat hast eltsenien út de gemeente - en fier dęr bűten - der wol ien as mear herinneringen oan: faaks oan it alderearste stik Paksoké (dat wie noch yn Jorwert), miskien oan it lęste: Bern de Baas yn 2014. En oars wol oan ien fan de prachtige foarstellings dy’t der tuskenien sieten: fan de Kening fan Katoaren oant de Skippers fan de Kameleon, fan Robin Hood oant Lucky Luck, fan Jungle Book oant Peter Pan.


Namme *
Adres *
Wenplak
Meidien yn
Funksje *
E-mailadres *
Opmerkingen
Controle
Nim dizze 4 tekens oer.
Fjilden mei in * binne ferplicht.