18 April PR Stunt BIS
PR stunt FRIEZZ!!! BIS Berne Iepenloftspul Omdat wij graag een volle tribune willen tijdens de voorstellingen is er op zaterdag 18 april  van 12:00 tot 15:30 uur  een PR stunt!! Ter bevordering van de start van de kaartverkoop van BIS Berne Iepenloftspul!! Van HY busjes hebben we er zes en daarmee gaan wij op reis! Zaterdag 18 april ...
 
  

BIS jubileart en Tseard van der Hem ek!
Dat hie hy 25 jier net tocht: dat hy sà folle jierren by it Berneiepenloftspul (BIS) belutsen bliuwe soe. Tseard van der Hem (74) út Winsum is al in kwart ieu de ponghâlder fan BIS. Hy wie net in finansjeel ekspert doe’t hy begûn, mar no giet it as fansels. Begruttingen, betellings, kontrakten, subsydzjes oanfreegje,...
 
  

Berneiepenloftspilers útnoege foar jubileumreúny
Mei in grutte reúny op 31 maaie pakt it Berneiepenloftspul (BIS) dit jier út om it 25-jierrich jubileum te fieren. Dat kin in drokke boel wurde. Want sûnt 1990 jierren hawwe hûnderten bern út Littenseradiel harren earste toaniel-, dûns- en sjongerfaringen opdien yn de pastorijetún yn Easterwierrum. ...
 
  


 
Opjefte reúny

Mei in grutte reúny op 31 maaie pakt it Berneiepenloftspul (BIS) dit jier út om it 25-jierrich jubileum te fieren. Dat kin in drokke boel wurde. Want sûnt 1990 jierren hawwe hûnderten bern út Littenseradiel harren earste toaniel-, dûns- en sjongerfaringen opdien yn de pastorijetún yn Easterwierrum. Sy hawwe kloften famylje, buorlju, klas- en doarpsgenoaten meisleept nei de tribunes, dat sa stadichoan hat hast eltsenien út de gemeente - en fier dêr bûten - der wol ien as mear herinneringen oan: faaks oan it alderearste stik Paksoké (dat wie noch yn Jorwert), miskien oan it lêste: Bern de Baas yn 2014. En oars wol oan ien fan de prachtige foarstellings dy’t der tuskenien sieten: fan de Kening fan Katoaren oant de Skippers fan de Kameleon, fan Robin Hood oant Lucky Luck, fan Jungle Book oant Peter Pan.


Namme *
Adres *
Wenplak
Meidien yn
Funksje *
E-mailadres *
Opmerkingen
Controle
Nim dizze 4 tekens oer.
Fjilden mei in * binne ferplicht.