kaarten

Oefenje foar de filmopnames

Tongersdei 13 maaie | Fotograaf: Foto's Repetysje

Wie der fannewike rûzje by de repetysjes fan BIS, wie der slaanderij? Nee, der wurd hurd oefene foar de film, it moat der fansels allegearre echt útsjen.

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul