kaarten

Berne-iepenloftspul als lesje voor de media

Tiisdei 27 juny

Berne-iepenloftspul als lesje voor de media

20 - juny - Troch Rixt Oenema:

Slecht nieuws is goed nieuws, dus goed nieuws is slecht nieuws. De Pietje Bell van 2017 heeft een boodschap.

Ha, daar heb je de mannen, met een grijns bewapend en over hun woorden struikelend van enthousiasme. Tegelijkertijd missen ze niets van wat er zich op het podium afspeelt tijdens de repetitie. Nu en dan roepen ze vanaf de tribune aanwijzingen naar de jonge spelers.

Romke Gabe Draaijer en Sjoerd Blom, jonge theatermakers, regisseren dit jaar BIS (Berne Iepenloft Spul) in Easterwierrum. Het dorp speelt een klassieker: Pietje Bell en de bende van de zwarte hand. Donderdag is de première van het Friestalige jongerenstuk. Het is voor de hele crew aanpezen tot die tijd. Sjoerd: ,,It is krap. We repetearje no alles mei-inoar en ik moat sizze: it is krekt at hawwe de bern in boost krigen.’’

Vriendschapsniveau

Pietje Bell is in 1914 geboren als hoofdpersoon in de gelijknamige boekenreeks van Chris van Abkoude. Pietje, zoon van een Rotterdamse schoenmaker, zit vol kwajongensstreken. Maar het joch heeft een hart van goud en probeert altijd moeilijkheden en misdaden op te lossen. In 2002 ging de film, van regisseur Maria Peters, in première. Meer dan een miljoen mensen gingen ervoor naar de bioscoop.

Bijna dertig kinderen uit de groepen 7 en 8 van de scholen in Easterwierrum en omgeving spelen mee in de voorstelling. Het regisseren van jongeren doe je niet volgens het boekje, leerden ze al snel.

Sjoerd: ,,Yn it begjin tochten we: we moatte in pedagogysk en didaktysk ferantwurde rol oannimme.’’ Romke Gabe: ,,Mar dêr binne we gau ôfstapt. Just troch mei se te leveljen binne we no op in soad freonskipsnivo mei se. We kinne ouwehoere mar ek strang wêze. Se lústerje nei in fingerknip.’’

'Shitload'

Het Rotterdam van zowat een eeuw geleden is vol armoede en zonder uitzicht. En zo begint het iepenloftspul ook. Kinderen, ze hebben de vodden om het lijf (hulde voor de kostuums van Wolly Prins), gaan niet naar school maar moeten voor een hongerloontje aan het werk.

Ook de krantendrukkerij van It lêste nijs draait op kinderhandjes. Hoofdredacteur Piet Swarte verandert de naam in Swarte krante en specialiseert zich in de distributie van kranten die bol staan van negatief nieuws, want dat verkoopt zo lekker. Van dat thema is nog wel wat te leren. Romke Gabe: ,,Dat past yn dizze tiid. We krije elke dei sa’n shitload oan min nijs oer ús hinne.’’

Maar daar is de onverschrokken Pietje Bell (de hoofdrol wordt gespeeld door de olijke Rudmer Heddema). Met zijn bendemaatjes besluit hij de redactie te saboteren en een speciale editie van de Sneon & Snein (een knipoogje naar de Leeuwarder Courant) uit te brengen. Peter Sijbenga schreef het verhaal. Sjoerd: ,,It oerstiget generaasjes. It is superfet om sa’n foarstelling te meitsjen.’’

Pietje Bell en de bende van de zwarte hand, Easterwierrum. Speeldata 22, 24, 25, 28, 30 juni en 2 juli. Kaarten 13 euro. www.bis2017.nl

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul