kaarten

BIS spilet yn 2013........Asteriks en Obeliks

Moandei 7 jannewaris

BIS spilet yn 2013........Asteriks en Obeliks

Mysterieuze dreun oplost! 
De 'beving' fan tiisdeitemiddei 11 desimber komt troch in fallende menhir! Asteriks en Obeliks binne delstrutsen yn de tún fan de pastorij yn Easterwierrum. "Fuort even in stientsje delsette," sei Obliks. Mar de grûn hjir yn Fryslân is oars as yn Gallië. De dreun trille nei op Twitter, Facebook en 112!

It BIS bringt yn juny de foarstelling Astriks & Obliks.  
Bern út groep 7 en 8 út Littenseradiel spylje it spannende aventoer fan de yntrigant. Dat mantsje is troch Caesar nei Gallië stjoerd om rûzje yn it doarp te bringen. En dat slagget aardich: it liket net bêst, as Astriks mei de druïde it doarp ferlit...

Yn juny kinne jim sjen hoe't it ôfrint. 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul