kaarten

CD Opnames 28 en 29 maaie

Tiisdei 31 maaie

CD Opnames 28 en 29 maaie

CD opnames yn Snits, foar de bern altyd in hiele belibbenis! Sy hawwe tige hun bêst dien, om der wer in moaie CD fan te meitsjen, tegearre mei Hans Wempe, Joke Krist en Jurjen van der Meer. It resultaat kinne jo fansels keapje yn Easterwierrum!!!

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul