kaarten

Coronabeleid

Moandei 27 septimber

Wy moatte ús hâlde oan de dan jildende korona-rigeljouwing dy't yn giet fanôf 25 septimber. 
 
Fanôf 25 september feroaret de  rigeljouwing oangeande corona, bij evenementen, horeka, en fertoaningen fan keunst en cultuur. Der is dan allinich noch tagong mooglik mei in "coronatoegangsbewijs" foar eltsenien fanôf 13 jier! Fanôf 14 jier moat ek it identiteitsbewijs der by toant wurde!!
 
It hâld dus yn dat je in “coronatoegangsbewijs” fia de CoronaCheck-app hawwe moatte, njonken it reguliere tagongsbewiis.
 
Je krije in coronatoegangsbewijs at je folledig faksinearre bin,of je ha in jildig herstelbewiis fan minder dan 6 moanne âld of in negatieve testûtlach fan maksimaal 24 oeren âld!!  
 
At alle boppesteande net slagget en it lukt net om by de film BIS Corp 9021 te kommen dan is it mogelyk om de film te bestellen op USB. Nim hjirfoar dan efkes kontakt op fia tillefoannummer 06-13488000 Ek kin jo dit nummer skilje at je noch fragen ha.
© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul