kaarten

De Foarstelling fan 25 juny GIET TROCH!!

Sneon 25 juny

De foarstelling fan jûn giet gewoan troch, neffens Piet Paulusma wurdt it om 20.00 hinne droech. Miskien op in pear lichte drippen nei. Hy hâldt ús goed op de hichte!

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul