kaarten

Eeen BIS-meisje met een BIS-moeder

Woansdei 27 maaie

Eeen BIS-meisje met een BIS-moeder

Kwam Marije thuis na de audities van het Berneiepenloftspul, met het programmaboekje voor haar gezicht. ,,Ik wol net dat mem myn gesicht sjocht as ik fertel wat myn rol is hear”, zei Marije. En toen: ,,Mem! Ik bin prinsesse Elza!’’

Voor alle vaders en moeders is het heel bijzonder om een kind te zien spelen, dansen en zingen op het grote podium van BIS, maar voor Sieuwke Rypma uit Itens absoluut het meest. Want zij is, denkt ze, de eerste moeder die zelf óók ooit in BIS heeft gespeeld.

Ze deed mee in het allereerste Berneiepenloftspul, nog voordat de organiserende stichting er was. ,,Dat wie De ring van Arven. Ik hie hielendal net in grutte rol hear, mar ik wyt noch presies hoe spannend en ynteressant ik it fûn.”

Prachtig om al haar emoties en ervaringen van toen nu terug te zien in de ogen en verhalen van haar dochter. ,,Krekt as ik 26 jier ferlyn hat sy no ek dat se hielendal net op in grutte rol út wie - ik tocht ek doe’t ik foar it earst op it poadium stie: ‘wêrom woe ik dit?!’ Ik wie ek net sa’n prater en woe noait op ’e foargrûn mar it jout sà’n boost oan dyn selsfertrouwen. Wat dat oanbelanget is it noch itselde as doe.”

Het was Sieuwkes eerste en laatste keer, want het jaar erna was een BIS-loos jaar - het jaar waarin de stichting werd opgericht. ,,Dêr baalde ik wol sà fan. Ik hie wol sitten bliuwe wollen om it noch in kear meimeitsjen te kinnen.”

Een béétje maakt ze het dit jaar alsnog weer mee. Ze heeft net de rol van Orpa gespeeld in Hindrik van der Meers musical Ruth - drie keer een uitverkochte schouwburg in Drachten. ,,Ik sit noch hielendal yn de flow”. En straks komt de grote BIS-reünie - dan kan ze weer lekker herinneringen ophalen met de toneelspelers van toen.

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul