kaarten

Foarstelling 21 juny nei Freed 22 juny!!

Tongersdei 21 juny

Foarstelling 21 juny nei Freed 22 juny!!

Wat wie it spitich dat we derút reint binne fannejûn. Moarn yn'e herkansing! Dus tinke jo..dan wol ik ek noch! Dan kinne der noch wer opnij kaarten besteld wurde. Kies dan efkes foar de de foarstelling fan 21 juny, dan komme jo op de list en kin de foarstelling besjoen wurde! Minsken dy't al kaarten hawwe graach de tagongskaarten fan hjoed wer efkes meinimme! 
Tige Tank en..
Oant Moarn! 
En wy hoopje fansels dan wol op yn elts gefal DROEG waar!

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul