kaarten

Gouden Gurbe foar BIS foar foarmjouwing

Woansdei 15 oktober

Gouden Gurbe foar BIS foar foarmjouwing

Ôfrûne sneon hat Anneke Hogeveen in Gouden Gurbe yn ûnfangst nommen. Hja krige yn de kategory foarmjouwing in Gurbe foar de klean fan de BIS bern! Geweldich fansels. Tige fertsjinne! It juryrapport folget noch. 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul