kaarten

In Iiskâlde repetysje..25 maaie

Tiisdei 28 maaie

In Iiskâlde repetysje..25 maaie

Noch 13 dagen......oant de premjêre fan Asteriks en Obeliks! Repetere wie ôfrûne sneon in kâld putsje...jo soene tinke dat it noch mar Maart is! Mar sa is't net! Der wurdt hurd repeteert! Eltsenien is hurd oan it wurk om alles op tiid klear te krijen foar 7 juny! En dat falt mei dit waar noch lang net ta! No ja...noch efkes trochsette!
Al ús trochsetters fertsjinje dat jo al dit hurde wurkjen besjogge! Dus bestel no de kaarten...it waar wurdt betterder!! Want ja minder kin it hast net .........dochs?

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul