kaarten

Jûn as Snein ek noch nei it BIS?

Sneon 14 juny

Jûn as Snein ek noch nei it BIS?

Tinke jo nei oanlieding fan de resinsjes yn it LC en Frysk Deiblêd....hjir soe ik ek noch wol efkes sjen wolle? Dat kin hear der binne noch plakken. Dus net stinne mar hinne en kom dizze bern jûn as fanels moarn-te-middei noch bewûnderjen. Oant straks! Of OANT MOARN. We begjinne jûn om 20:30 en moarn om 14:30!!!

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul