kaarten

Kaartferkeap Alice yn Wûnderlân is los!

Tiisdei 1 maaie

Kaartferkeap Alice yn Wûnderlân is los!

SNEIN 24 JUNY BEGJINT OM 15.30!!!

Fanôf no kinne de kaarten foar BIS2018 besteld wurde. Ûnder it pearse kopke kaartferkeap kinne de kaarten besteld wurde. Mochten der fragen wêze oangeande kaartferkeap, dan kinne jo maile nei bis.kaartferkeap@gmail.com.

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul