kaarten

Kaartferkeap Ynfo

Tiisdei 13 july

Bestel jo kaarten!!! mail bis.kaartferkeap@gmail.com

Der kinne kaarten besteld wurde foar de allerearste BIS-film fan it berneiepenloftspul. De Tysker yn Easterwierrum sille wy omtoverje ta in echte bioskoopseal.

BIS CORP 9021 

Jo kinne kaarten foar dizze unike BIS-film bestelle troch it stjoeren fan in mail nei bis.kaartferkeap@gmail.com. Yn dizze mail setto jo wannear’t jo komme wolle en mei hoefolle persoanen. Fan ús krije jo dan in mail retoer as befestiging mei alle fierder ynformaasje.

 

Datum Oanfang Aktiviteit
30 septimber 20.15 Filmpremjêre ( op útnûging)
1 oktober 20.15 Filmfoarstelling
2 oktober 15.30 Filmfoarstelling
2 oktober 20.15 Filmfoarstelling
3 oktober 15.30 Filmfoarstelling
3 oktober 20.15 Filmfoarstelling
4 oktober  20.15 Filmfoarstelling 


Yntree:   Bern en folwoeksenen € 13,00 dit is ynklusyf it programmaboekje en 2 konsumpsjes

Mear witte oer de kaartferkeap: belje 06 - 13 48 80 00 (Tineke Terpstra vd Schaaf) of fia Whatsapp en SMS

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul