kaarten

PIPPI wint 2 Gurbes foar it beste stik!!!

Sneon 14 oktober

PIPPI wint 2 Gurbes foar it beste stik!!!

Wat binne wy grutsk, op de bern en op it hiele tiim mei dizze 2 Grubes. De moaisten neffens PIPPI sels.

Moai stikje erkenning fan de jury en it publiek, wat wolle jo noch mear!

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul