kaarten

Repetysje Sneon 14 maaie

Sneon 21 maaie

Repetysje Sneon 14 maaie

Der wurdt op it stuit hurd repeteert om in prachtige foarstelling del te setten. De konsteraasje is goed en it wurdt werklik in moaie foarstelling fansels. Ek dit jier wer goeie akteurs!! Set him op guys!

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul