kaarten

Resinsje LC 21-06-2024

Sneon 22 juny

Resinsje LC 21-06-2024

De lat lag hoog voor het Berneiepenloftspul (BIS) in Easterwierrum na de twee Gouden Gurbes voor ‘Pippi!’ in 2023. Het was de beste voorstelling, daarover waren vakjury en publiek het toen eens.

Nu, die hoge lat wordt weer aangetikt met Lytse Pier en de flok van het berneiepenloftmuseum.

Een goede musical heeft in elk geval een stevig openingsnummer. Daar voldoet deze voorstelling met verve aan in Nergens oankomme. Museumdirectrice Strikwerda moet houden en keren om een klas schoolkinderen duidelijk te maken dat ze hun handen thuis moeten houden. Nintha Geertsma zet deze lichtelijk neurotische vrouw direct sterk neer en houdt dat niveau de hele avond vast.

Het is ook lastig om op al die Fryske cultuurgoederen te moeten passen: Grutte Pier, Mata Hari, de skries, het Frysk Hynder, Eise Eisinga en een boerenhuishouding met trekker. Er is wel een driekoppige nachtwacht in het gebouw om toezicht te houden maar die heeft zo zijn eigen plannen.

Gurbankhámon

De vloek die op het museum rust, betekent dat elke nacht na twaalven de personages tot leven komen. Het komt allemaal door de Gouden Gurbankhámon die bij de mummies In Wieuwert begraven ligt. Lytse Pier die de overspannen mevrouw Strikwerda vervangt, weet niet wat hem overkomt als Grutte Pier (mooie rol van Age Okkema) hem – met zijn zwaard in de hand – confronteert met ‘bûter, brea en griene tsiis’ en ‘leaver dea as slaef’. ‘Wy binnen Frysk, wy binne rau, no earst mar nei de kroech’ , zingt Okkema.

Peter Sijbenga heeft in zijn script en liedjes zijn ongebreidelde fantasie op het museale avontuur losgelaten. Zoals een geheide meezinger als Help pake en beppe de fakânsje troch , een fotocollage van verborgen Fryske sjongers (leuk om op de tribune uit te puzzelen wie nu wie is), een kijkje in de grafkelder van Wieuwert waaruit Cleopatra te voorschijn komt en even later op de achtergrond terloops Julius Caesar aan zijn einde komt. Want als de vloek zijn werk doet is er in principe van alles mogelijk. Er kan daarom – door alle leeftijden – volop gelachen worden.

Verbazingwekkend

Ondanks de natte voorbereidingstijd is er als decor een museum over de hele speelbreedte neergezet, zijn de kostuums van met name de historische figuren prachtig, staat het ensemble al zingend en dansend als een huis en hebben de regisseurs Gerwin de Vries en Jelke Rijpma knap werk verricht. Je raakt er bijna aan gewend, maar het blijft verbazingwekkend wat het gehele BIS-team elk jaar weer voor elkaar krijgt.

Gebeurtenis Berneiepenloftspul met Lytse Pier en de flok van het berneiepenloftspulmuseum Regie Jelke Rijpma, Gerwin de Vries Script, liedteksten en muziek Peter Sijbenga Gezien 20/6 Publiek uitverkocht. Nog te zien 22, 23, 26, 28, 29 en 30 juni

★★★★☆

foto Niels de Vries

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul