kaarten

Útrikking Cheque Poeisz sponsoraksje 2021

Sneon 8 maaie

Útrikking Cheque Poeisz sponsoraksje 2021

Wow, wat binne wy grutsk! Tige tank allegearre foar jimme sponsoring en Poiesz Supermarkt Mantgum foar it mooglik meitsjen fan dizze aksje. Op de foto nimme Hidde, Siske, Isabeau en Lena fan BIS de cheque yn ûntfangst fan de heer Dijk fan Poiesz Mantgum.

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul