kaarten

Tagongsbewizen net krigen?

Sneon 6 juny

Tagongsbewizen net krigen?

Der wurdt noch al faak belle oer it feit dat minsken de mail mei de tagongsbewizen net binne krigen ha, of net ûntfongen ha. Hawwe jo ek kaarten besteld en noch neat sjoen yn'e mail? Sjoch efkes yn jo spam mail, junk mail of bij de ongewenste mail. Dêr wurde se troch providers ek wolris yn dien. Hiel ferfelend. Wij kinne der ek neat oan dwaan. Mocht dêr ek neat binnenkommen wêze stjoer dan efkes in mailtsje nei kaartferkeap@berneiepenloftspul.nl! Dan kinne we it nochris besykje.

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul