kaarten

Videoclip voor berne-iepenlofspul

Snein 22 maaie

Videoclip voor berne-iepenlofspul

 

woensdag 18 mei 2011

Videoclip voor berne-iepenloftspul

 
In de dorpen van Littenseradiel waren afgelopen zaterdag bijzondere taferelen te zien. Dansende meiden in een weiland, een zwaan-kleef-aan-optocht, een koningin met een pony en een hond in haar gevolg.

Het ging om opnamen voor een videoclip die de aandacht moet vestigen op de voorstelling Swart/Wyt van het Berne-iepenloftspul in Easterwierrum. De clip, waarin een van de liedjes (‘Wa bisto?’) gezongen wordt is vanaf begin juni op YouTube te zien.

De foto is van Johan van der Klaauw.

 

 

Zwaan-kleef-aan-clip voor Berneiepenloftspul

 
De bewenners fan Hilaard, Britswert, Wommels, Welsryp noch mear dorpen sille sneon 14 maaie wol raar opsjen fan de bisûndere optocht dy ‘t foarby komt. Der fine dan klipopnames plak foar it Berne-Iepenloftspul in Easterwierrum, 'Swart/Wyt'.

De klip hat in ‘zwaan-kleef-aan’-opset: at de Keninginne fan it skaakspul foarby komt, litte bern har buortersguod lizze om mei har mei te gean. Sa wurdt de sleep hieltiten grutter.

De organisaasje ropt eltsenien op, mei kamera as fotograaf del te komen. Om 10:30 op it station fan Mantgum (station), om 11:15 oere yn Britswert, om 12:45 oere yn Easterlittens (bij Heechhout), om 13:30 oere op it keatsfjild fan Wjelsryp, om 14 oere by de basisskoalle fan Hilaard, om 14:30 oere by de basiskoalle fan Weidum en oan 15.30 oere is it einshot in Easterwierrum.


 

 

© Copyright 2024 - Berneiepenloftspul